Html->url(array('action' => 'index', 'controller' => 'Pages', 'pageurl' => $page['PageLang']['nav_url'])); $hasMedia = (Util::hasValue(@$article['Journal']['video_url']) || Util::hasValue(@$article['JournalImage']['filepath'])) ? true : false; ?>
26. Studeni 2012

Nagrada Stablo ljubavi pripala Ani Karić i Radku Poliču

Filmska revija "Dani filma Mostar" nagradili su glavne glumce filma "Noćni brodovi" za doprinos filmskoj umjetnosti u našoj regiji.

"Dani filma Mostar" prvi su se put održali prije šest godina dok Mostar još nije imao svoje kino. Od ove godine Mostar je dobio Cinestar gdje se ove godine održava i spomenuta revija koja traje od 23. do 28. studenog.
Nazad