Html->url(array('action' => 'index', 'controller' => 'Pages', 'pageurl' => $page['PageLang']['nav_url'])); $hasMedia = (Util::hasValue(@$article['Journal']['video_url']) || Util::hasValue(@$article['JournalImage']['filepath'])) ? true : false; ?>
29. Srpanj 2012

Ani Karić Zlatna Arena za najbolju žensku ulogu

Glumica Ana Karić dobila je Zlatnu Arenu za najbolju žensku ulogu u filmu Noćni brodovi na 59. filmskom festivalu u Puli.

Obrazloženje žirija: „Ana Karić očaravajuće se preobražava od umorne i poražene umirovljenice u ženu u kojoj se još jednom razgorio zanos ljubavi, i to čini s velikom glumačkom snagom i manirom istinske dive.”

Nazad