Html->url(array('action' => 'index', 'controller' => 'Pages', 'pageurl' => $page['PageLang']['nav_url'])); $hasMedia = (Util::hasValue(@$article['Journal']['video_url']) || Util::hasValue(@$article['JournalImage']['filepath'])) ? true : false; ?>
24. Rujan 2012

Nakon Portugala, Noćni brodovi u Finskoj

Odmah nakon međunarodne premijere u Portugalu, Noćni brodovi prikazani su u sklopu Helsinki Film Festivala – Love & Anarchy (20. – 30. 9. 2012.).

Cilj najvećeg finskog filmskog festivala je promicati umjetnost filmskog stvaralaštva odabirući inovativne, kontroverzne i vizualno atraktivne filmove.

Ponosni smo što su Noćni brodovi jedan od odabranih filmova!

Nazad