Html->url(array('action' => 'index', 'controller' => 'Pages', 'pageurl' => $page['PageLang']['nav_url'])); $hasMedia = (Util::hasValue(@$article['Journal']['video_url']) || Util::hasValue(@$article['JournalImage']['filepath'])) ? true : false; ?>
3. Veljača 2015

Moj dida je vanzemaljac i Igramo se priče na Financing Forum for Kids Content

Dva projekta: Moj dida je vanzemaljac, igrani film za djecu u režiji Dražena Žarkovića i Marine Andree Škop i Igramo se priče, animirano igrana serija za djecu koju će režirati Marina Andree Škop, predstavljaju se na prestižnom pitching forumu za dječje projekte The Financing Forum for Kids Content u švedskom gradu Malmö.
The Financing Forum For Kids Content najveći je i jedini događaj posvećen produkciji i distribuciji video sadržaja za djecu u okviru nordijske medijske industrije. Prvi puta se održao 2007. godine u sklopu BUFF film festivala te ubrzo postao referentna točka za dječje filmove, a do danas su kroz njega prošli neki od najboljih projekata za djecu. Cilj je Foruma poticati i unaprijeđivati mogućnosti koprodukcije i distribucije sadržaja za djecu. Forum se fokusira ne samo na film i televiziju za djecu i mlade već i na potrebu inkorporiranja transmedijskog aspekta u projekte za djecu. The Financing Forum for Kids Content dio je inicijative Kids Cluster, jedinstvene platforme za dječje video sadržaje.
Nazad