Html->url(array('action' => 'index', 'controller' => 'Pages', 'pageurl' => $page['PageLang']['nav_url'])); $hasMedia = (Util::hasValue(@$article['Journal']['video_url']) || Util::hasValue(@$article['JournalImage']['filepath'])) ? true : false; ?>
1. Rujan 2015

Postani kontrolor letenja

U suradnji da kreativnom agencijom Nukleus, Studio dim je snimio reklamu koja poziva mlade ljude da se prijave na natječaj za najbolje radno mjesto u Hrvatskoj. Riječ je, dakako, o kontrolorima letenja. Pogledajte reklamu i razmislite o prijavi :)
Nazad